انجمن پی ال سی وان

نسخه‌ی کامل: تمرین 2 - یک ورودی دو خروجی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با استفاده از PLC فتک و نرم افزار WinProladder  برنامه ای بنویسید که با یک ورودی بتوان دو خروجی را فعال کرد . 
طوری که در بار اول خروجی شماره یک فعال شود . دست تون رو که از روی ورودی برداشتید خروجی شماره یک غیر فعال شه . 
دوباره که فعال کردید ، خروجی شماره 2 فعال و با برداشتن دست ، خروجی شماره 2 غیر فعال شود . به تبع زمانی که برای دفعه سوم ورودی را فعال می کنید باید خروجی شمار یک فعال شود .
برنامه ها بدون نیاز به zip کردن و با همان پسوند pdw. ارسال کنید .