انجمن پی ال سی وان
برتری سیستم مانیتورینگ نیست به HMI چیست ؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: مانیتورینگ (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF)
+--- انجمن: آموزش نرم افزار مانیتورینگ PLC اسکادا SCADA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-PLC-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7-SCADA)
+--- موضوع: برتری سیستم مانیتورینگ نیست به HMI چیست ؟ (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-HMI-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F)برتری سیستم مانیتورینگ نیست به HMI چیست ؟ - admin - 08-03-2018

شما در HMI با یک سخت افزار محدود و بسته سروکار دارید که باید متناسب با امکانات آن اقدام به برنامه نویسی کنید . 
اما در مانیتورینگ چون بیس شما کامپیوتر است ، عملا محدودیتی از این بابت وجود ندارد . 
در ضمن معمولا نرم افزار واحدی برای HMI وجود دارد که باید برنامه نویسی توسط آن انجام شود . 
اما در کامپیوتر شما می توانید نرم افزار های مانیتورینگ مختلفی را انتخاب و استفاده کنید . 
شما در کنار امکانات نرم افزار monitoring از امکانات ویندوز نیز می توانید بهره ببرید .