رتبه‌های متعلق به admin
خلاصه
admin
(Administrator)

رتبه کل: 18

رتبه از اعضا: 0
رتبه از ارسال‌ها: 18
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
هر زمانی 18 0 0
توضیحات
saman_star ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 09-01-2015، 01:47 PM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ admin در فرمان دادن به کنتاکتور با PLC

مثبت (+1): [بدون نظر]
saman_star ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 08-01-2015، 06:38 PM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ admin در قابلیت های لوگو نسل 7

مثبت (+1): [بدون نظر]
saman_star ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 08-01-2015، 04:08 PM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ admin در قابلیت های لوگو نسل 7

مثبت (+1): [بدون نظر]